ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ
ଲେଖକ/କବି: ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ
ରାମାୟଣ ସମ୍ବଳିତ ଛାନ୍ଦକାବ୍ୟ । ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଭଞ୍ଜୀୟ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଆଦୃତ ।

ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ

ଛାନ୍ଦସୂଚୀ

 1. ବନ୍ଦଇ ଦୀନବାନ୍ଧବ ହରି
 2. ବିଦୁଷ ! ଦୂଷଣ ବିବର୍ଜ୍ଜିତ
 3. ବିଦୁଷ ହେ ଶୁଣ ରଞ୍ଜନ ରସ
 4. ବୁଦ୍ଧି ଉତ୍ତମ ଯାହାର ବାକ୍ୟ ଅଭିଧାନେ
 5. ବିଭାକର ବଂଶୀ ଶୁଣି ପୁଲକ ବହି
 6. ବୁଧେ ସାବଧାନେ ଏହି ଗୀତର
 7. ବିଡ଼ୋଜା ସୁଧାଂଶୁ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗତି ସମାନ
 8. ବିଜୟୀବୀର ! ବିଜୟ କର
 9. ବିତଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜାହ୍ନବୀ ଶୋଭନ
 10. ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ
 11. ବେଳ ଶୁଭଦରେ ପ୍ରବେଶ ଆବେଶ
 12. ବିଭାବରି ସାରି ବିଳମ୍ବ ଶୁଣି
 13. ବସିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ସଭା ମଧ୍ୟେ
 14. ବେହରଣ ଭାଙ୍ଗି ବିଭାଦିନ ମୂଳ କରି
 15. ବିଚିତ୍ରିତ ଚିତ୍ରରେ ହୋଇଥିଲେ
 16. ବିଦେହ ରାଜନ ଭୋଜି ସମ୍ଭାର ଭିଆଇ
 17. ବସି ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି ବାମଦେବ
 18. ବନ୍ୟା ଶିଖରିର ତହିଁ ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ପ୍ରାୟ ହୋଇ
 19. ବିଚାରଇ ମାଳ ଯମକରେ କବି ମନେ
 20. ବୋଇଲେ ସୀତା ଶୀତାଂଶୁ ମୁଖୀ ଏକଦିନେ
 21. ବିଦୂଷଣ ଗୀତ ସୁଜନେ ଶୁଣ
 22. ବାତାପି ସୂଦନ ଆଶ୍ରମ
 23. ବୈଦେହୀ ଶ୍ରୀରାମ କି ସେ କରିଣୀ କରି
 24. ବିନାଶ ନାସା ଶ୍ରବଣ ସୂର୍ପଣଖା ପ୍ରବେଶ ଲଙ୍କାର
 25. ବାଜୀ ବାଜିବାରେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବଦ
 26. ବନେ ଘନେ ରଘୁମଣି, ବିପଥ ପଥ ନ ମଣି
 27. ବିଜୟୀ ଜଗତରେ କାତର ବିମନେ
 28. ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବେ ରାମ କ୍ଳେଶ ଭାଷା
 29. ବିରୋଧାଭାଷ ପ୍ରକଟାଇ କବିରେ
 30. ବରଷାକାଳ ଅନ୍ତକରେ ଶରଦ ବହି ଶିବ ଆଡ଼ମ୍ବର
 31. ବକେ ବସିଥିଲା ଧ୍ରୂବ ଉପରେ
 32. ବିକ୍ରମି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଳେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କାନନ
 33. ବିଭୂଷା ଜଟା ମୁକୁଟ ବିଜେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ କୂଟ
 34. ବସନ୍ତ ସମୟ ଅତି ରସମୟ ରଭସ ପ୍ରେବେଶ ଆସି ଯେ
 35. ବୁଧେ ଶୁଣିବା ହେଉ ସୁମତି
 36. ବସତି ସେ ବସନ୍ତର ସକଳ କାଳରେ
 37. ବୁଧେ ଶୁଣ ଏକ ଲୟେ
 38. ବଦନ ପୂରିଅଛି ହାସ ହରଷେ
 39. ବାତସୁତ ଶୁଭ୍ରପକ୍ଷ ଉତ୍ତର
 40. ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ
 41. ବୋଧ କ୍ରବ୍ୟାଦେଶ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ଦେଶ
 42. ବୁଧ ବୁଧ ଯୁଦ୍ଧ ନ ପାଇଲା ଜନ
 43. ବଳାରାତି ଅରାତି ଜାଗରେ ସାରି ରାତି
 44. ବିଭାବରୀ ବିନାଶ ବିଭାବସୁ ପ୍ରକାଶ
 45. ବାହୁଡ଼ିଲା ସାନୁମାନଶୃଙ୍ଗ ଥୋଇ ହନୁମାନ
 46. ବୁଝ ଆହେ ସୁମନେ ନିଦ୍ରାବଶେ ସୁମନେ
 47. ବିଳାସ ଅଚ୍ଛରେ ସେହି ଚତୁର ପାଳିଲେ ଶୋହି
 48. ବୋଇଲା, ବସି ପୁରେବଶ ଭୁତ ବାମରେ ଲଙ୍କେଶ
 49. ବରି ବିଭାବରୀ ଥାଉ ଯେ ବେଭାର
 50. ବିଶ୍ରବା ନନ୍ଦନ ତପ ଉଦିତ ପର୍ବତ ରୂପ
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.