Forfatter:Hjalmar Christensen

Hjalmar Christensen
Født 5. mai 1869, Førde
Død 29. desember 1925, Bergen
Norsk skjønnlitterær og kulturhistorisk forfatter
Artikkel på Wikipedia
Bilder og media på Commons
Bibsys

Tekster

Artikler

 • Bergens Tidende
  • «Den norske Presses Udvikling i det 19de Aarhundrede», i nr. 341, 2. desember 1905 1 2 3
  • «Samtiden. 2det halvaar 1909», i nr. 12, 14. januar 1910
  • «Bjørnstjerne Bjørnson: Gro-tid», i nr. 46, 13. januar 1913 2
  • «Reisebrev til „Bergens Tidende“», i nr. 127, 13. mai 1914 3 3 6 6 7 7
  • «Mennesket og krigen», i nr. 232, 30. august 1914
  • «En Bonde», i nr. 338, 12. desember 1914
  • «Lit de parade», i nr. 164, 25. juni 1915
  • «Av nutidens folke- og racepsykologi», i nr. 7, 9. januar 1916 2 3
  • «„Arbeiderne har skapt alle verdens rigdomme“», i nr. 144, 3. juni 1916
  • «Den næste krig», i nr. 285, 25. oktober 1916 2
  • «Gunnar Heiberg», i nr. 342, 22. desember 1916
  • «Den indrepolitiske situation i Donaumonarkiet», i nr. 19, 20. januar 1917 1 2
  • «Tysk politik og selskapet paa hotel Adlon», i nr. 75, 19. mars 1917
  • «Raahet», i nr. 85, 29. mars 1917
  • «Svenskerne og vi», i nr. 88, 1. april 1917
 • Morgenbladet
  • «Sven Hedin og norsk Nationalfølelse», i nr. 36, 1914
  • «Det lykkelige Valg», i nr. 45, 1914
  • «Moltke Moe. Sidste Hefte av „Samtiden“», i nr. 52, 29. januar 1914
  • «Østerriges „Overfald“ paa Serbien», i nr. 382, 30. juli 1914
  • «England, Tyskland og de smaa germaniske folk», i nr. 388, 2. august 1914
  • «Nationalhistorisk forfuskning», i nr. 3, 3. januar 1915
  • «Det skjønne Frankrige», i nr. 10, 7. januar 1915 1 2
  • «Professor Koht og den historiske Sandhed», i nr. 30, 19. januar 1915
  • «Sympati og Antipati. Brudstykker av en Livsanskuelse», i nr. 61, 5. februar 1915 1 2 3 4
  • «Gjensyn», i nr. 90, 21. februar 1915 1 2 3 4 6
  • «Politiske Spørsmaal» [Anmeldelse av Rudolf Kjellén: Politiske essayer. Andre samlingen. Hugo Gebers förlag, Stockholm], i nr. 143, 21. mars 1915
  • «Et Ungdomsstevne og et Program. Hvad Castberg vil», i nr. 321, 2. juli 1915 2 3
  • «Sommer i Indre Sogn», i nr. 347, 16. juli 1915 2
  • «Parlamentarismens Fallit», i nr. 352, 18. juli 1915 2
  • «Far og Søn», i nr. 34, 30. juli 1915 1 2 3
  • «Neutralitet og Retfærdighet», i nr. 554, november 1915
  • «Den demokratiske Tanke og Skolen», i nr. 587, november 1915
  • «Forbudsbevægelsen i Sverige», i nr. 605, desember 1915
  • «Fra Carl Johans Tiden», i nr. 619, desember 1915
  • «Den europæiske Politik og S. C. Hammers Bok», i nr. 630, desember 1915
  • «Svensk og norsk Socialisme», i nr. 201, 19. april 1916
  • «Fra den socialistiske Blomsterhave. En Buket», nr. 209, 26. april 1916
  • «„Førernes skamløse Forræderi“», i nr. 226, 5. mai 1916
  • «Lærdomme og Misforstaaelser», i nr. 241, 13. ma 1916
  • «Svensk historisk Literatur» [Anmeldelse av Lydia Wahlström: Svenskar från förra seklet. Benjamin Höljer – Hans Järta. Norstedt & Söners Forlag, og Hugo Wachtmeister: Anteckningar och bref från Carl Johanstiden. Ur landshöfdingen grefve Hans Wachtmeister d.ä.s papper. Norstedt & Söners Forlag], i nr. 248, 17. mai 1916
  • «Forsvarsnihilisterne som Optimister og som Pessimister», i nr. 290, 10. juni 1916
  • «Stor-Serbien», i nr. 321, 28. juni 1916 [2 http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_19160628_98_321_2]
  • «Erobrede Landes Stilling», i nr. 507, 8. oktober 1916
  • «Norsk Bismarckliteratur», i nr. 577, 16. november 1916
  • «Morgenbladet og de norske hjem», i nr. 4, januar 1919
  • «En episode av den franske revolution», i nr. 15, januar 1919
  • «En „bygderoman“», i nr. 144, 16. mars 1919
  • «Verdens gjenopbyggelse» [Anmeldelse av Bertrand Russell: Världens återuppbyggelse. Svenska andelsförlaget. På svensk ved August Carr], i nr. 158, 23. mars 1919
  • «Knut Hamsun 4de august 1859–4de august 1919», i nr. 387, 2. august 1919
  • «Koren Wiberg: Helene Duncan», i nr. 623, 11. desember 1919
  • «En mand og hans tanker» [Anmeldelse av I. Isaachsen: Tanker. H. Aschehoug & Co.], i nr. 642, 20. desember 1919
  • «Wien», i nr. 650, 27. desember 1919
  • «Bondereformbevægelsen i Norden» [Anmeldelse av J. D. W. Westenholz: Prisskrift om folkemængden i bondestanden. Med indledning og oplysninger af Alexander Rasmussen. M. P. Madssens Boghandel, Kjøbenhavn 1772–1919], i nr. 650, 27. desember 1919
  • «Montenegro og den nye sydslaviske stat», i nr. 329, 5. juli 1920 2
  • «Carl XII’s eventyr», i nr. 72, 5. mars 1921 1 2
  • «Det europæiske gjenreisningsarbeide», i nr. 176, 184, juni 1922
Tekster av denne forfatteren er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden. Oversettelser eller senere utgaver kan være beskyttet av opphavsretten.
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.