Bibelen

Bibelen

Bibelen er kristendommens hellige bok. Den inneholder det gamle og det nye testamentet. I protestantisk tradisjon inneholder det gamle testamentet 39 kanoniske bøker, mens det nye testamentet inneholder 27 kanoniske bøker. I katolsk og ortodoks tradisjon, regnes også de apokryfiske bøkene som kanoniske. På 18- og 1900-tallet ble det funnet flere gnostiske skrifter som omhandler Jesu liv og lære, men som ikke er en del av Bibelens kanoniske skrifter.

Under dansketiden, og frem til slutten av 1800-tallet ble danske oversettelser av Bibelen brukt, også i Norge. For å se Bibel-oversettelser fra denne perioden, se Bibelen på dansk Wikikilden.

Foreløbig har ikke Wikikilden noen fullstendige utgaver av Bibelen som er falt i det fri. De av de bibelske bøkene som er aktive lenker i listen er det minst én fullstendig utgave av på Wikikilden.

Det gamle testamentet

Historiske bøker: Første Mosebok | Andre Mosebok | Tredje Mosebok | Fjerde Mosebok | Femte Mosebok | Josvas bok | Dommernes bok | Ruts bok | Første Samuelsbok | Andre Samuelsbok | Første Kongebok | Andre Kongebok | Første Krønikebok | Andre Krønikebok | Esras bok | Nehemja | Esters bok
Poetiske bøker: Jobs bok | Salmenes bok | Salomos ordspråk | Forkynneren | Høysangen
Profetiske bøker: Jesaja | Jeremia | Klagesangene | Esekiel | Daniel | Hosea | Joel | Amos | Obadja | Jona | Mika | Nahum | Habakkuk | Sefanja | Haggai | Sakarja | Malaki

Det deuterkanoniske bøker

Tobit | Judits bok | Tillegg til Esters bok | Visdommens bok | Siraks bok | Baruks bok | Tillegg til Daniels bok | Første Makkabeerbok | Andre Makkabeerbok

Det nye testamentet

Evangeliene: Evangeliet etter Matteus | Evangeliet etter Markus | Evangeliet etter Lukas | Evangeliet etter Johannes

Apostlenes gjerninger

Paulinske brev: Romerbrevet | Første korinterbrev | Andre korinterbrev | Galaterbrevet | Efeserbrevet | Filipperbrevet | Kolosserbrevet | Første tessalonikerbrev | Andre tessalonikerbrev | Første Timoteusbrev | Andre Timoteusbrev | Brevet til Titus | Brevet til Filemon

Andre brev: Brevet til hebreerne | Jakobs brev | Peters første brev | Peters andre brev | Johannes' første brev | Johannes' andre brev | Johannes' tredje brev | Judas' brev

Johannes' åpenbaring

Gnostiske skrifter

Eksterne lenker

Andre utgaver av Bibelen på nors, er tilgjengelige på Internett. Noen av disse er:

Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige tekster med samme navn. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig tekst.
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.