ברוכים הבאים לוויקיטקסט – הספרייה החופשית – מאגר של טקסטים חופשיים הנבנה על ידי עבודה משותפת של תורמים.
ויקיטקסט העברי החל את דרכו באוגוסט 2004, ט"ו באב תשס"ד. עד כה נאספו בו 178,457 יחידות טקסט, והמספר גדל בכל יום.

יוצר החודש

חיים ארלוזורוב

מדינאי, מראשי תנועת העבודה בתקופת טרום המדינה וראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, כתב מאמרים ומסות ואף יומן בשם "יומן ירושלים". נרצח בחוף תל אביב.

חיים ארלוזורוב
יומן ירושלים (ארלוזורוב)
מאמרים ומסות (חיים ארלוזורוב)
שירי חיים ארלוזורוב
  דרכי הגשמה
  חומה של זכוכית
ארון הספרים היהודי

ספרי יסוד

מקרא משנה (מבוארת) תלמוד בבלי (עם רש"י ותוספות) ירושלמי משנה תורה לרמב"ם שולחן ערוך

מקרא

על פי המסורה מקרא מבואר מקרא מוקלט עוד...

תרגומי המקרא: אונקלוס מיוחס ליונתן ירושלמי תפסיר רס"ג תרגום יונתן לנביאים דברי הימים
פרשני המקרא: מהדורת מקראות גדולות רש"י רמב"ן

תנאים ואמוראים

מכילתא דרבי ישמעאל ספרא (מלבי"ם ) ספרי מדרש רבה מדרש תנחומא מדרש משלי אבות דרבי נתן תוספתא (מבוארת) פרקי דרבי אליעזר סדר עולם רבא פסיקתא דרב כהנא

ש"ס

ראשונים:    רי"ף רמב"ן רשב"א ריטב"א מאירי שיטה מקובצת רא"ש
אחרונים:    צל"ח מהרש"א מהרש"ל רש"ש פני יהושע

הלכה

שולחן ערוך טור משנה תורה לרמב"ם קיצור שולחן ערוך (מנוקד ) ערוך השולחן סמ"ג לבוש
מפרשי שו"ע:   משנה ברורה ביאור הלכה ש"ך ט"ז באר היטב מגן אברהם קצות החושן בית שמואל סמ"ע ברכי יוסף

תשובות

תשובות רש"י תשובות ריב"ש תשובות הרשב"א שו"ת הרא"ש תרומת הדשן שו"ת הרדב"ז שו"ת רבי עקיבא איגר חוות יאיר נודע ביהודה

תפילה

ימות החול: סידורי תפילה תפילות שונות מועדים וזמנים: זמירות לשבת מחזורים לשלש רגלים מחזורים לימים נוראים הגדה של פסח סליחות קינות

מחשבה ומוסר

ספר הכוזרי מורה נבוכים האמונות והדעות חובות הלבבות אורחות צדיקים שערי תשובה לרבינו יונה תומר דבורה (מנוקד) שערי קדושה רמח״ל: (דרך ה', מסילת ישרים, דעת תבונות) כתבי הרב קוק

קבלה

זוהר תיקוני זהר זהר חדש ספרא דצניעותא ספר שמות המלאכים פרקי היכלות רבתי ספר הבהיר קל״ח פתחי חכמה כתבי האר"י

חסידות

שפת אמת פרי הארץ יושר דברי אמת נועם אלימלך בני יששכר צדקת הצדיק ברסלב: ליקוטי מוהר"ן ספר המדות סיפורי מעשיות שיחות הר"ן ליקוטי תפילות רמזי מעשיות שבחי הר"ן חב"ד: תניא (מנוקד [ח"א-ג]) חנה אריאל תורה אור

לשון הקודש ודקדוק

ספר השרשים ספר המכלול מחברת מנחם מצודת ציון ערכי לשון הקודש

יצירות בנות ימינו

סימן סיבה והבדלה חבל נחלתו חיים יוסף מבית לפרוכת (סתיו) כתבי רב צמח מורי בלבבי משכן אבנה

ראו גם:

ויקיטקסט:ארון הספרים היהודי

ניווט באתר

לפי יוצרים   לפי שם משפחה לפי ארץ לפי תקופה

לפי טקסטים   שירה נאומים טקסטים דתיים

ספר החוקים של מדינת ישראל

אירועים בלוח העברי
יום שישי, ה' אייר ה'תשע"ט
פרשת השבוע: אמור (בארץ ישראל)
קדושים (בגולה)
הדף היומי: בכורות כג.
  • הכריזה מועצת העם הזמנית על הקמת מדינת ישראל.
ציטוט השבוע
טקסטים חדשים

חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה פקודת זבל בעלי חיים חוק גני רמת הנדיב חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות חוק מילווה המדינה חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים תפארת ישראל (מהר"ל) פרק השלום אור החיים מלבי"ם על שמואל ב ונחמיה משנה ערלה (מנוקד) אגרת הרמב"ן לרבני צרפת בן יהוידע על מסכת מגילה

מדינת ישראל

חקיקה

חוקי היסוד של מדינת ישראל חוקי מדינת ישראל תקנות וחקיקת משנה

דוחו"ת וועדות ציבור

דוחו"ת מבקר המדינה:   2013 2014 2015
ייחודיים:   דו"ח ועדת זליכה דו"ח ועדת טרכטנברג

תכנון ובניה

תכניות:   תכניות מתאר ארציות תמ"א 35 תת"ל
החלטות מינהל מקרקעי ישראל:   1185 833

נאומים

פתיחת הקונגרס הציוני (הרצל) מותו של הרצל (קוק) הכרזת העצמאות (בן גוריון) שישה מיליון קטגורים (האוזנר) הר הצופים (רבין) השלום הוא בלתי נמנע (בגין)

שער הקהילה

מזנון שער הקהילה מפעילי מערכת

כיצד עובד ויקיטקסט: מהו ויקיטקסט? עזרה אמינות הטקסט זכויות יוצרים טקסטים מבוקשים
מיזמים אחרים של קרן ויקימדיה
ויקישיתוף: תמונות וקובצי מדיה חופשיים
ויקיספר: ספרי לימוד ומדריכים חופשיים
ויקימילון: מילון חופשי
ויקינתונים: מאגר ידע חופשי
ויקיציטוט: מאגר ציטוטים חופשי
ויקיפדיה: אנציקלופדיה חופשית
ויקימסע: מדריך טיולים חופשי
ויקימינים: מיון עולם החי
מטא-ויקי: תיאום מיזמי קרן ויקימדיה
ויקימדיה ישראל: עמותת ויקימדיה ישראל

מיזמים נוספים המציעים תוכן חופשי

פרויקט בן יהודה: מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית
סְפַרְיָה: פרויקט דו לשוני של טקסטים מארון הספרים היהודי.
מאגרי המידע של האקדמיה ללשון העברית: פרויקט המכיל טקסטים רבים מתקופות רבות ומאפשר גם חיפושים בהם.


This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.