فهرست:فرمان شاه عباس یکم

عنوان فرمان ساخت کلیسا در اصفهان از طرف ارامنه
نویسنده شاه عباس اول
سال چاپ ۱۰۲۳ قمری
منبع jpg
پیشرفت همهٔ برگ‌های این اثر هم‌سنجی شده و درست هستند.

برگ‌ها   (وضعیت برگ)   

۱ ۲

This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.