அரேபிய பழமொழிகள்

அரபு மொழி பழமொழிகள் இந்தப் பக்கத்தில் தொகுக்கப்படுகின்றன.

மேற்கோள்கள்

 • குரைக்காத நாயும், கனைக்காத குதிரையும்,கருத்தைச் சொல்லாத மனிதனும் உள்ள நாட்டில் வாழாதே.
 • தன் மனைவியை மதிக்காதவன் தன்னையே அவமதித்துக் கொள்கிறான்
 • அல்லாவை நம்பு. ஆனால் ஒட்டகத்தைக் கட்டிப் போட மறக்காதீர்கள்.
 • தாயின் காலடியில்தான் சொர்க்கம் இருக்கிறது.
 • தீமையை விட்டு விலகுங்கள். தீமை உங்களை விட்டு விலகிவிடும்.
 • பொய்யனை விட்டு விலகியிருங்கள்.அப்படி விலகியிருக்க முடியாவிட்டால் அவனை நம்ப வேண்டாம்.
 • இரு திருடர்களின் சண்டையில் களவாடப்பட்ட பொருள் வெளியே வருகிறது.
 • சிங்கத்தின் கோரைப் பற்களைக் காண நேர்ந்தால், அது சிரிப்பதாக நினைக்க வேண்டும்.
 • பேச்சு வெள்ளியென்றால், அமைதி தங்கமாகும்.
 • கழுகு தீமையுடையதாய் இருந்தால், அதன் இறக்கைகளை வெட்டியெறி.
 • இரத்தம் எப்போதும் நீராக மாறாது.
 • உங்கள் உணவை அடுத்தவர் மேசை மீது வைத்து உண்ணாதீர்கள்.
 • முட்டாள் நண்பனை விட எதிரியே தேவலம்.
 • பொய்யுரைப்பது நோய், உண்மையைப் பேசுவது அதற்கான சிகிச்சை.
 • பொறாமைக்காரனின் பார்வையை விட சிங்கத்தினால் உண்டான காயம் மேலானது.
 • அடுத்தவருக்கு அறிவுரை கூறுவதை விட முன்னுதாரணமாக இருந்து காட்டுவதே சிறந்தது.
 • கூழாங்கற்கள் மலையிருந்தே உருவாகின்றன.
 • ஒரு கொசுவால் சிங்கத்தின் கண்களைக் கூட பழுதாக்க முடியும்
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.