• இனிப்பு என்று சொல்வதனால் நா இனிமை கைகூடாது -- அசர்பைஜான் நாட்டுப் பழமொழி.
  • மாடு வயலுக்கு நன்றி சொன்னதில்லை -- ஹெய்தி நாட்டுப் பழமொழி.
  • மேகங்களுக்கு மேல் வானம் எப்போதுமே நீலம் தான் -- டென்மார்க் நாட்டுப் பழமொழி.
  • கடவுளைச் சிரிக்கவைக்க வேண்டுமெனில் அவரிடம் உன் எதிர்காலத்திட்டங்களைக் கூறு- சீனப்பழமொழி
  • ஒவ்வொரு சொத்திற்குப் பின்னும் ஒரு குற்றம் ஒளிந்திருக்கிறது- அரபுப் பழமொழி
  • இருபது வயது வரை பறவை வாழ்க்கை, சுற்றித் திரிகிறோம். நாற்பது வயது வரை கழுதை வாழ்கை, பொதி சுமக்கிறோம். அறுபது வயது வரை நாய் வாழ்க்கை, அல்லல்​படுகிறோம். எண்பது வரை நத்தை வாழ்க்கை, கூட்டுக்குள் இருக்கிறோம். இறக்கும் வரை கொக்கு வாழ்க்கை, ஒற்றைக் காலில் சாவுக்காகத் தவம் இருக்கிறோம். (பொன்மொழி மேற்கொள், ஜூனியர் விகடன், 19-பிப்ரவரி -2012)
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.