இது இந்தியாவின் மொழிகளுள் ஒன்றான தெலுங்கு மொழியில் காணப்படும் பழமொழிகளின் தொகுப்பாகும்.

மேற்கோள்கள்

  • தமிழல்லா மேற்கோள்கள்.
    • மொழிபெயர்ப்பு: தெலுங்கிலிருந்து தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு
    • நோயை விடக் கொடிய மருந்தாக உள்ளதே
    • எலியை அழிக்க வீட்டை எரிக்காதே
    • நாளை என்பது நமக்கில்லை
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.