Podobné slová: jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, sto, tisíc


Iné projekty

This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.