सुस्वागतम‌

मराठी भाषेतील 'विकिक्वोट'मध्ये आपले स्वागत आहे.या वेबसाइटचा उद्देश सुप्रसिद्ध व्यक्‍तींची वचने, भाषणे, यांचा मराठी भाषेत संग्रह करणे हा आहे. 'विकिक्वोट' ही एक मुक्त अवतरणे आहे. ही त्याची आवृत्ती आपण घडवू शकता. 'विकिक्वोट'मध्ये लेखांची भर घालण्यासाठी मदतीचा लेख येथे उपलब्ध आहे. सध्या 'मराठी विकिक्वोट'मध्ये लेखांची एकूण संख्या ४१ आहे. मराठी भाषाप्रेमींनी ह्या उपक्रमाला हातभार लावल्यास विकिक्वोट लवकरच प्रगती करेल.
भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद!

लेखक:बहिणाबाई चौधरी.b:मिलिन्द भांडारकर

प्रचालक नामनिर्देशन कौल चालू आहे,कृपया आपले मत नोंदवा .
बातमी:विक्शनरीने ५० शब्दांचा टप्पा ९ जून २००६ रोजी पूर्ण केला व १०० शब्दांचा टप्पा २७ जून २००६ रोजी पूर्ण केला. कृषी हा शंभरावा शब्द होता.

 सहप्रकल्प

विकिपीडिया(इंग्रजी आवृत्ती)
मुक्त ज्ञानकोश
विक्शनरी्(इंग्रजी आवृत्ती)
मुक्त शब्दकोश
विकिबुक्स्(इंग्रजी आवृत्ती)
ग्रंथसंपदा
विकिसोर्स(इंग्रजी आवृत्ती)
मुक्त स्रोतपत्रे
विकिस्पेसिज्
जैवकोश
विकिन्युज्(इंग्रजी आवृत्ती)
बातम्या
विकिकॉमनस्
सामायिक भांडार
मेटाविकि
विकिमेडिआ प्रकल्प सुसूत्रीकरण
०-९ अं
श्रेणी क्ष त्र ज्ञ श्र अः

If you find Wikiquote or its sister projects useful, please consider making a donation. Donations are used primarily for purchasing server equipment and launching new projects.

  • चावडी
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.