Тенти Орокчиев "Ырда адам дайрасы"

Тенти Орокчиев. Ырда адам дайрасы (Ырлар жана поэмалар). Бишкек, 2005.

Тынымсыз соккон жүрөгүм
... Ишке маш өзүң барында,
Дүйнө миң, мага дүйнө кең...
26.09.1982

... Өмүрдү эңсейм келе элек,
Көңүлдө ажар төгө элек.
9.09.1982

This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.