Tõde on vastavus faktidele.

 • Öelda oleva kohta, et see on, või mitteoleva kohta, et see ei ole, on tõene.
 • On olemas tõde ja on olemas vale, ja kui sa hoiad kinni tõest kas või tervet maailma trotsides, siis sa ei ole hull.
 • Tõde on tõde olenemata sellest, kas seda ka teatakse.
  • Richard Bach raamatus There's No Such Place As Far Away (1978)
 • Kui sa oled tõeline tõeotsija, siis pead sa, nii palju kui võimalik, vähemalt korra oma elus kõik kahtluse alla seadma.
 • Midagi ei ole kinnikaetut, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetut, mida ei saaks teada.
 • Usu neid, kes otsivad tõde, kahtle neis, kes on tõe leidnud.
  • Andre Gide
 • Ära kunagi palu vabandust selle eest, et näitasid oma tundeid. See tähendaks tõe pärast andeks palumist.
  • Benjamin Disraeli
 • Igaühel on antud õigus enda arvamusele, kuid mitte enda faktidele.
  • Daniel Patrick Moynihan
 • Tõde on harva puhas ja mitte kunagi lihtne.
 • Tõde tõstab (tõuseb), vale vajutab (vajub).
 • Tõsi kui aamen kirikus.
 • Tõsi kui vesi, vale kui vasikarokk.
 • Tõsi tõeks, vale valeks.
  • Eesti Vanasõnad, Suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen, Eesti kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus 1929

Vaata ka

Vikipeedias leidub artikkel
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.