ተረትና ምሰሌ

ከWikiquote
 • የአይጥ ምስክሯ ድንቢጥ
 • የቆጡን አወርድ ብላ የብብቷን ጣለች
 • የነፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያድራል
 • ከአህያ የዋለች ፈረስ ፈስ ተምራ ትገባለች
 • ጉልቻ ቢቀያያር ወጥ አያጣፍጥም
 • ዶሮን ሲያታልሏት በመጫኛ ጣሏት
 • አወቅሽ አወቅሽ ቢሏት መጽሃፍ አጠበች
 • ኑሮ ካሉት መቃብርም ይሞቃል
 • ኣንበሳ ሲያረጅ የዝንብ መጫወቻ ይሆናል።
 • ኣይጥ ሞቷን ስትሻ የድመት ኣፍንጫ ታሸታለች።
 • ላም ያልዋለበት ኩበት ለቀማ።
 • ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆነ።
 • ዥብ ከሄደ ውሻ ጮኸ።
 • ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል።
This article is issued from Wikiquote - version of the Thursday, April 04, 2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.