Wamnkelekile kwaWikipedia,

umqulu wolwazi lwasimahla.
Sele sinezihloko zamaphepha ezingama-755 ngoku esiXhoseni.
      IsiXhosa      
Masingen' enkomeni, singaphozisi maseko.

Ubuchule bokwenza iWikipedia ekhonza uluntu kwihlabathi jikelele iyasikhuthaza ukuba sizame ukuphuhlisa ulwimi lwesiXhosa ngokwakha iXhosapedia. Uluntu oluthetha isiXhosa luthe saa kwihlabathi liphela nangona uninzi lwethu luqukene eMzantsi-Afrika, ikakhulu kwiPhondo iMpuma-Kapa. Siyanimema nonke, mawethu, thathani inxaxheba ekwakheni isiXhosa kwelinxiwa siliphiwa kulo mqulu iWikipedia. Ukwenza njalo kuyakukhuthaza uluntu kwihlabathi jikelele ukuba lufunde ulwimi lwesiXhosa, nto leyo eyakukhuthaza udlelwano nezizwe ngezizwe rhwelele. Lonto ithetha ukuba inkqubela yoMzantsi-Afrika ixhomekeke kwimigudu esiyenzayo ukukhusela iilwimi zabantu abamnyama ukuze zityenziswe banzi kwezo rhwebo nombangazwe nakwamanye amaphulo. Ngamafutshane masithi lo singawo umba apha ume ngoluhlobo:

Benedict Wallet Vilakazi
Walter Benson Rubusana

Amaqela
i-Mathematika nenzululwazi yezendalo
IBayoloji - Logika - iMathematika
I-Social sciences
iJografi - Imbali - Lingwistika - Ipolitiki - Ezoqoqosho - Religion - Filosofi
Inzululwazi esetyenziswayo ekuhlaleni
Amayeza -
Ubugcisa
Arkitektura - Kino - Dansa - Umculo - Teatra - Pikting - Ezemidlalo - Television
Inzululwazi yeseFisiki
IAstronomi - IFiziki - IKhemistri - Injineli
Inkcubeko namasiko
Etnografia - Etnologia - Antropologia - Sosiologia - Etologia
      Abanye oo-Wiki      

Abanye oo-Wiki
Meta-Wikipedia - Wiktionary - Wikiquote - Wikibooks - WikiSource


Xa ufuna ukwazi ngakumbi, yiya kwiwebsite elikomkhulu


Oo-Wikipedia bezinye iilwimi zasemZantsi Afrika

IsiBhulu · IsiNgesi · IsiPedi · IsiSotho · IsiSwati · IsiTsonga · IsiTswana · IsiVenda · IsiZulu

Abanye oo-Wikipedia bezinye iilwimi zasemZantsi Afrika ezingekho kwezi zisetyenziswa kakhulu

Afar · Akan · አማርኛ · Bamanankan · Chi-Chewa · Ɛʋɛ · Fulfude · Luganda · هَوُسَ · Otsiherero · Ìgbo · Kanuri · Kongo · Kuanyama · Gĩkũyũ · Malagasy · Malti · Lingala · Kinyarwanda · Oromoo · Kirundi · Sängö · chiShona · Soomaaliga · Kiswahili · ትግርኛ · chiTumbuka · Twi · Oshiwambo · Wolof · Yorùbá · (Xa ufuna ukujonga ezinye iilwimi zeWikipedia, jonga kuludwe olusecaleniedias)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.