Gaana

Ghana, ɛyɛ ɔman wɔ Abibiman. Kane no na yɛ frɛ ɔman no "Gold Coast" a ɛkyerɛ se Sika Mpoano. Na n'ahenkro no din de Nkran (Accra). Ghana nipa beyɛ Opepe Aduonu-awɔtwe ne akyire (over 28 million). Ghana yɛ ɔman a onyaa fawohodie kane wɔ Abibirem nyinaa wɔ Obubuo da a ɛtɔ so Nsia, Afe Apem, Aha Nkron Aduonum Nson (6th Ɔbɛnem 1957). Ɔman panyin a odii ɔman no anim maa yɛn nyaa fawohodie no ne Osagyefoɔ (Dokta)Okunini Kwame Nkrumah.

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Nkuro akɛse no bi ɛne Kumasi, Oguaa (Cape Coast), Koforidua, Tema, Tamale, Sekondi (Sakune) Takorade. Kumasi yɛ Asantifoɔ ahenkuro. Asantihene, Otumifoɔ Osei Tutu a ɔtɔ so Mmienu (II) ɛne Ohenepɔn a sesei ɔte Sika Dwa Kofi (The Golden Stool) so. Na Ghana wɔ mantam beyɛ du, nanso seisei deɛ ɛyɛ du nsia.

Ɔman Panyin a odi Ghana so sesei no din de Nana Addo Dankwa Akuffo-Addo. Ghanafoɔ pɛ asomdwoe na wɔ san so yɛ nkrofoɔ a wɔ suro Nyame. Ghana yɛ ɔman a ɔwɔ sika, ɛnam nneɛmapa a onya firi asaase no mu. Ghanafoɔ aniabue. Sesei Ghana asuapon (university), ɛyɛ ahorow pii.

Ebi yɛ KNUST , LEGON, UCC, UEW, UDS, UMAT ɛne nea ɛkekaho.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.