Albert Einstein
Teleskop
Güneş
Işık yılı
Yıldız
Aristoteles
Periyodik tablo
Isaac Newton
Platon
Marie Curie
Hidrojen
Astronomi
Altın
Atom
Enerji
Nikola Tesla
Galileo Galilei
Kara delik
Elektrik
Stephen Hawking
Kuantum mekaniği
Nükleer silah
Evren
Elektron
Pisagor
Metal
Zaman
Uzay
Uranyum
Büyük Patlama
Nükleer enerji
Sıcaklık
Niels Bohr
Arşimet
X ışını
Kelvin
Max Planck
Rüzgâr
Carl Friedrich Gauss
Manyetik alan
Radyasyon
Wilhelm Röntgen
Mikroskop
Werner Heisenberg
Atmosfer basıncı
Termodinamik
Thales
Tsunami
Richard Feynman
Leonhard Euler
Radyoaktivite
Kızılötesi
Genel görelilik
Ernest Rutherford
Michael Faraday
Plazma
Nicolaus Copernicus
Guglielmo Marconi
Newton'un hareket yasaları
Maddenin hâlleri
Erwin Schrödinger
Elektromanyetik radyasyon
Alexander Graham Bell
Blaise Pascal
Dünya atmosferi
Süpernova
Optik
Transistör
Morötesi
Elektrik akımı
Gottfried Leibniz
Kırmızıya kayma
Batlamyus
Güneş enerjisi
J. J. Thomson
Plütonyum
Proton
Erime noktası
Isı
Görelilik teorisi
Gökkuşağı
Doğa
Foton
Elektron dizilimi
Enrico Fermi
Tropikal siklon
Metrekare
Elektrik yükü
Levha tektoniği
Gelgit
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
Kristal
Dalga boyu
Lazer
Sel
Sıvı
Su
Johannes Kepler
Parçacık fiziği
Paul Dirac