A-DNA
AAT
Absisik asit
Adenin
Adenozin difosfat
Adenozin monofosfat
Adenozin trifosfat
Aflatoksin
Agrobacterium tumefaciens
Akson
Akson ucu
Aksonem
Aktif bölge
Aktif taşıma
Aktin
Akyuvar
Alanin
Albümin
Aldosteron
Aldoz
Alel
Alfa motor nöron
Alfa sarmal
Alkalen fosfataz
Alkaloid
Alkol fermantasyonu
Alyuvar
Ameloblast
Amfetamin
Amfifil
Amiloplast
Amiloz
Amino asit
Ampisilin
Antibiyotik
Antibiyotik direnci
Antijen
Antioksidan
Apoptozis
Arabidopsis thaliana
Araşidonik asit
Arjinin
Arkea
Asetik asit
Asetil koenzim A
Asetilkolinesteraz
Aseton
Asimetrik hücre bölünmesi
Astrosit
Ateroskleroz
Avidin
Ayrışma
Ayıraç (kimya)
Aşı (tıp)
Bacillus
Bakteri
Bakteriyel transkripsiyon
Bakteriyofaj
Basil
Bazal cisimcik
Bazal zar
Bağ doku
Bağlama (biyoloji)
Bağışıklık sistemi
Besiyeri
Beta yaprak
Beyin omurilik sıvısı
Bikarbonat tampon sistemi
Bilirübin
Bitkisel hormonlar
Biyoenformatik
Biyofilm
Biyokimya
Biyokompleksite
Biyolojik pigment
Biyolojik saat
Biyolojik yaşam döngüsü
Biyolüminesans
Biyomateryal
Biyomolekül
Biyopolimer
Biyotin
Blastokist
Botulinum toksini
Bütirik asit
Büyüme hormonu
C vitamini
C3 karbon tutulumu mekanizması
C4 karbon tutulumu mekanizması
CD1
CD2
CRISPR
Caenorhabditis elegans
Calvin döngüsü
Cins belirleme sistemi
DMSO
DNA
DNA dizisi
DNA ikileşmesi
DNA kıskacı