Asimetrik hücre bölünmesi

Asimetrik hücre bölünmesi; farklı hücre kaderlerine sahip olan iki kardeş hücreyle sonuçlanan bir bölünme şeklidir. Bu normal olanın tersidir; çünkü genelde simetrik olan hücre bölünmeleri eşdeğer hücre kaderlerine yol açar.

Özellikle kök hücreler iki yavru hücre oluşturmak için asimetrik olarak bölünürler; ana kök hücrenin bir eşi kök hücre olarak kalırken, diğer eşi tamamen farklı bir kadere gider. Gelişme ya da yenilenmenin sırasında, kök hücreler ana kök hücrenin iki eşit kopyasını oluşturmak için, ayrıca simetrik olarak da bölünürler.[1])

Teoride, bölünen bir hücrenin iki yavrusunun bu şekildeki ayrılması üzerine iki farklı fikir bulunmaktadır.

Birinde, yavru hücrelerden biri başlangıçta eşdeğer fakat hücreler arasında, kendilerini çevreleyen hücreler veya öncül hücre tarafından sinyal iletimlerinin uyarılmasına izin veren bir farklılık göstermektedir.

Bu mekanizma ekstrensik asimetrik hücre bölünmesi olarak bilinir.

İkinci mekanizmada, muhtemel iki yavru hücre, kalıtsal şekilde ana hücrenin bölünmesi sırasında farklılaşır.Bu nedenle, ikinci işleyiş hücrelerin birbirleriyle ya da çevreleriyle olan ilişkilerine ve etkileşimlerine bağımlı değildir. Asimetrik hücre bölünmesi genellikle bu şekilde olan intrinsik asimetrik bölünme için kulllanılan bir terimdir.[2]

Kaynakça

  1. Shampo, M. A.; Kyle, R. A. (1995). "Hamilton Smith". Mayo Clinic proceedings. Mayo Clinic. 70 (6), s. 540. PMID 7776712.
  2. Hawkins, Nancy & Gian Garriga. “Asymmetric cell division: from A to Z.” Genes Dev. 1998. 12: 3625-3638.

Önerilen Okuma

  • Asymmetric Cell Division, Progress in Molecular and Subcellular Biology, volume 45, A. Macieira-Coelho, Editor. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York (2007), ISBN 978-3-540-69160-0
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.