Brocard üçgeni

Brocard üçgeni, geometride bir üçgenin bir köşesinden, o köşeye ait Brocard noktasına çizilen doğru ile başka bir köşeden, kendisine ait Brocard noktasına çizilen doğrunun kesişim noktası ve benzer şekilde farklı köşe-Brocard noktası kombinasyonları kullanılarak elde edilen diğer iki kesişim noktasını köşe kabul eden üçgen. Oluşan bu üçgen aynı zamanda birinci Brocard üçgeni olarak anılır; çünkü elde edilen Brocard üçgeninin de Brocard üçgeni oluşturularak süreç devam ettirilebilir. Brocard üçgeni, Brocard çemberinin içinde konumlanır. Kavram adını, Fransız matematikçi Henri Brocard'tan alır.

ABC üçgeninin Brocard üçgeni (siyah). B1 ve B2 iki Brocard noktasını göstermektedir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.