Beta dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında beta dağılımı [0,1] aralığında iki tane pozitif şekil parametresi (tipik olarak α ve β) ile normalize edilmiş bir sürekli olasılık dağılımları ailesidir.

Beta
Olasılık yoğunluk fonksiyonu
Yığmalı dağılım fonksiyonu
Parametreler şekil (reel)
şekil (reel)
Destek
Olasılık yoğunluk fonksiyonu (OYF)
Birikimli dağılım fonksiyonu (YDF)
Ortalama
Medyan
Mod burada
Varyans
Çarpıklık
Fazladan basıklık metine bakın
Entropi metine bakın
Moment üreten fonksiyon (mf)
Karakteristik fonksiyon
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.