Birim çember

Birim çember Matematikte,yarıçapı bir birim olan çembere birim çember denir.Çoğunlukla,özellikle trigonometride,Öklid düzlemine göre Kartezyen koordinat sisteminde,merkezi orijin üzerinde (0,0) olan ve yarıçapı bir birim olan çemberdir.Birim çember sıklıkla S1; olarak ifade edilir.Genellikle daha büyük boyutları ise birim küredir. (x,y) birim çember üzerinde bir nokta olduğunda, |x| ve |y|,dik olan ve hipotenüsü bir olan üçgenin diğer kenar uzunluklarıdır.Bu nedenle,Pisagor teoremine göre,x ve y bu denklemi karşılamaktadır,

Bir birim çember örneklemesidir.t değeri ölçülen açının değerine eşittir.

bir birim çemberin çizimi. değişkeni tolan bir açı ölçer.

Bütün x değerleri için x² = (x)² olduğu için,birim çember üzerinde x ve y eksenlernin herhangi bir noktası yine birim çember üzerindedir.Yalnızca birinci bölgedeki değil,birim çember üzerinde alınan bütün noktalar(x,y) bu denklemi sağlamaktadır. Ayrıca,diğer diğer birim çemberleri tanımlamak için farklı uzaklık kavramları da kullanılabilir;Rieman çemberi gibi.Extra örnekler için matematik standartlarındaki başlıklara bakabilirsin.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.