Bölme

Matematikte bölme, dört ana aritmetik işlemden biri. Yazımda "÷" , ":" veya "/" işareti ile sembolize edilir. Bölme işlemi genellikle "çarpma işleminin tersi" olarak tanımlanır zira bölme işlemi devamlı olarak çıkarmadır ve sağlaması yinelenen toplama işlemi olan çarpmadır:

Kalanlı bir bölme işleminde
bölünen = (bölen x bölüm) + kalan

ise

Örnek :

Sağlaması :

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.