At turu

At turu, bir satranç tahtasındaki bir atı konu alan bir matematiksel problemdir. At, boş bir satranç tahtası üzerinde bir yerdedir ve satranç kurallarına uygun bir şekilde hareket ederek tahtadaki bütün karelere tam bir kez gitmesi gerekir. At eğer turu başladığı karede bitiriyorsa, buna kapalı at turu denir ve böyle bir turda at, aynı dizilişi izleyerek tahtayı yeniden dolanabilir. Böyle olmayan turlar ise (atın başladığı ile bitirdiği kare farklı) açık tur olarak adlandırılır. Olası bütün açık turların sayısı halen bilinmemektedir. Bir at turu üretmeyi sağlayan bir program yaratmak, bilişim bilimi öğrenimi görenlere sıkça verilen bir problemdir. At turunun 9x9'luk tahta dışında 8x8 veya kare şeklinde olmayan satranç tahtalarını konu alan problemleri de vardır.

9x9'luk bir satranç tahtasındaki açık at turu
5*5 lik tahtada gösterimi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.