1101 Haçlı Seferi
1268 Kilikya depremi
1291 Federal Beyannamesi
1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı
1789 États généraux'su
1848 Devrimleri
1926 Birleşik Krallık genel grevi
1950'ler
1962 Sovyetler Birliği yasama seçimleri
1970'ler
1974 Sovyetler Birliği yasama seçimleri
1980'ler
1989 Tiananmen Meydanı Olayları
1990 İran depremi
1990'lar
1990'larda müzik
20 Temmuz suikast girişimi
2000'ler
2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz
526 Antakya depremi
557 İstanbul depremi
Aachen Katedrali
Ab urbe condita
Abaka Han
Abbas ibn Firnas
Abbâsîler
Abdullah bin Mesud
Abdurrahman es-Sufî
Abhazya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Abraham Lincoln Suikastı
Acara tarihi
Achaea Prensliği
Achelous Muharebesi (917)
Acoma
Adam de la Halle
Adramytteion
Adrianos Komnenos
Afanasiy Nikitin
Afrika Talanı
Afrika'nın dekolonizasyonu
Afrika'nın sömürgeleştirilmesi
After Stonewall
Agatho
Agnes Bernauer
Agra Kalesi
Ahameniş İmparatorluğu
Ahmed bin Musa
Ajura İmparatorluğu
Akademik sahtekarlık
Akdere Muharebesi
Akka
Aksakallı
Alamut Kalesi
Alaşehir Muharebesi
Albertus Magnus
Albigeois Haçlı Seferi
Alcobaça Manastırı
Alcázar, Sevilla
Aleksandr Mihayloviç (Tver Knezi)
Aleksandr Nevskiy
Aleksandros
Aleksey Petrenko
Aleksiad
Aleksios (II. İoannis'in oğlu)
Aleksios Apokaukos
Alevî Hanedanı
Alfred (Wessex kralı)
Algeciras Emirliği
Algonkinler-Hollanda Savaşı
Ali
Ali Emîrî
Ali Kuşçu
Ali bin Rıdvan
All Souls Kolej, Oxford
Alman Konfederasyonu
Alman Krallığı
Alman yeniden birleşmesi
Almanya
Almanya tarihi
Almanya'nın birleşmesi
Almatı Zirvesi
Alp Arslan
Alp Tigin
Alphonse de Poitiers
Altena
Altın
Altın Orda Devleti
Altına hücum
Altıncı Haçlı Seferi
Alzek Han
Amalfi Cumhuriyeti
Amaro Rodríguez Felipe
Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının tarihsel değerlendirmesi
Amerika Birleşik Devletleri tarihi
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden yapılanma dönemi
Amerikan Bağımsızlık Savaşı
Amiens Antlaşması
Amiens Katedrali
Amin Maalouf
Amine