Alaşehir Muharebesi

Alaşehir Muharebesi; İznik İmparatorluğu ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında, 1211 yılında, günümüz Manisa ili sınırları içinde olan Alaşehir yakınlarında gerçekleşmiş muharebe. Selçuklu Türkleri yenilirken sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'de savaş alanında öldürüldü.

Alaşehir Muharebesi
Bizans-Selçuklu Savaşları

Dönemin siyasi haritası
Tarih1211 ilkbaharı
BölgeFladelfiya (günümüz Alaşehir)
Sonuçİznik İmparatorluğu'nun zaferi
Taraflar
Anadolu Selçuklu Devleti İznik İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
I. Gıyaseddin Keyhüsrev   I. Theodoros
Güçler
? (Bilinmiyor) 2.000 asker

Arka plan

Savaşın ana nedeni eski Bizans imparatoru III. Aleksios'un taht mücadelesinde başarısız olması ve Selçuklulara sığınması ile, kaybettiği gücü tekrar sağlamak isteyen yeni imparator Lasakaris'in vermiş olduğu haracı kesmesidir. Bunun üzerine Selçuklu kuvvetleri sefere çıktı.

Muharebe

Bizans kaynaklarına göre 1211 ilkbaharında Büyük Menderes Nehri kenarındaki Alaşehir’de gerçekleşmiştir. Selçuklu kaynakları savaşın iki gün iki gece sürdüğünü belirtir. Muharebe ilk olarak Selçukluların kısa süreli zaferi ve ardından yağma yapmalarıyla devam etti. Bu sırada yanlardan ve arkadan hücum eden 800 kadar paralı Frenk süvarileri Selçukluları bozguna uğrattı. Gıyaseddin Keyhüsrev ise bazı kaynaklara göre Laskaris ile girdiği muharebe sırasında, bazılarına göre ise yanına yaklaşan bir Frenk askeri tarafından öldürüldü.

Bozguna uğrayan Selçuklu ordusu sultanın naaşını da alarak Konya’ya döndü ve Keyhüsrev Alaaddin Cami yanında defnedildi.

Sonrası

İznik İmparatorluğu, Selçuklu baskısını kırdı ve Alexios'u esir alarak iç muhalefeti bitirdi. Fakat ordusu ağır zayiat vermişti. Paralı Latin süvarileri neredeyse imha olmuştu. Neticede, İznik İmparatorluğunun savunma gücü kırıldı ve İstanbul Latinleri ile girdikleri Orhaneli çayı civarındaki muharebede bozularak Marmara Denizi kıyısından çekildiler.

Bu muharebe Selçuklular ile Bizans arasında son büyük karşılaşma oldu. Osmanlı Devletinin ortaya çıkışına kadar, Batı Anadolu'da 100 yıl Bizans hakimiyeti devam etti.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.