Acara tarihi

Bu madde Gürcistan'ın Özerk bölgesi Acara'nın tarihini anlatmaktadır.


Gürcistan tarihi

İlkdönem Gürcistan
Kolhis
Lazika
İberya
Ortaçağ tarihi
Tao-Klarceti
Abhaz-Laz krallığı
Rus yönetimi
Rus imparatorluğu yönetimi
Eski bağımsızlık
Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti
Sovyet Gürcistan
Gürcistan SSC
March 9 Tragedy
April 9 Tragedy
Modern Gürcistan
Gürcistan
Gürcistan Savaşı
Gül Devrimi
Shevardnadze'den sonra
Özerk Cumhuriyetleri ile Tarihi
Abhazya tarihi
Acara tarihi

Antik ve Ortaçağ tarihi

Osmanlı yönetiminde Acara

1547'de, Osmanlı İmparatorluğu bölgeye girdi ve Batum'u ele geçirdi. 1564'te Gurieli prensi Rostom tarafından ele geçirilen bölge 1582'de tekrar Türk yönetimine dahil oldu. 1609'da Gurieli prensi Mamia geçici olarak Batum'u aldı.

Rus yönetiminde Acara

İngiliz işgali

Demokratik Gürcistan Cumhuriyetinde Acara

Sovyet yönetiminde Acara

Ana madde: Acara Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

Aslan Abaşizde yönetiminde

Acara krizi

Post-Abaşidze çağı

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.