1950'ler

1950'ler ya da 50'ler 1 Ocak 1950 ile 31 Aralık 1959 arasındaki zaman dilimi. 20. yüzyıl ve 2. binyılın son elli yılıdır. 1950'lerde Dünya büyük ölçüde II. Dünya Savaşı'nın etkilerinden kurtulmuş, Sovyetler Birliği ile ABD arasında 1940'larda başlayan Soğuk Savaş iyice gelişmiş ve sıcak rekabete dönüşmüştür. 1950'lerin sonlarına kadar özellike Kuzey Yarım Küre'de Komünizm ve Kapitalizm arasında egemen olma mücadelesi sürmüş bu mücadele sonucu Kore Savaşı patlak vermiştir. 1950'ler boyunca Sovyet Rusya ile ABD arasında üstünlük mücadeleleri şiddetlenerek devam etmiş ve Uzay Yarışı'na sebebiyet vermiştir. Bu on yıl boyunca Sovyetler'in nükleer silah deneme testlerindeki artışlar ABD ve Batı dünyasında "Kızıl Korku"ya yol açtı ve 1950'ler boyunca ABD'de antikomünizm yaygın görüş oldu.1950'lerde Asya ve Afrika'da sömürgecilik sona ermeye başladı ve bu kıtalardaki koloni devletler bağımsızlıklarını kazanmaya başladılar.

19. yüzyıl | 20. yüzyıl | 21. yüzyıl
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1950-1955 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlandı

1950'lerde savaşlar ve çatışmalar

Fidel Castro Küba Devrimi sonrasında Küba lideri oldu
 • Dönemin iki süper gücü Sovyet Rusya ve ABD'nin etkisinde gerçekleşen Soğuk Savaş çatışmaları
  • Kore Savaşı (1950-1953)
  • Vietnam Savaşı (1955-1975)
  • Birinci Çinhindi Savaşı (1946-1954)
 • Arap-İsrail Savaşları
  • Süveyş Krizi (1956)
  • Cezayir Bağımsızlık Savaşı (1954-1962)

İç çatışmalar

 • Küba Devrimi (1953-1959)
 • Mau Mau İsyanı (1952-1960)
 • Ruanda İsyanı (1959)

Dekolonizasyon ve bağımsızlığını kazanan ülkeler

 • Libya (1951)
 • Sudan (1956)
 • Fas (1956)
 • Tunus (1956)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.