Iň uly erkin maglumat çeşmesi
Wikipediýa hoş geldiňiz.
Häzirki makala sany: 5,527
 
Islendik tema boýunça maglumat gözläp we goşup bilersiňiz. Ýardam sahypasyndan kömek alyp, Garalamada tejribe geçirip bilersiňiz.

Makala sargamaktäze · Taslama Goşul!· Baş sahypa saýlawy täze · Ýörelgeler · Ýolbaşçylyk saýlawy · Täze Sahypalar · Çaýhana


Saýlanan surat


Chess.com saýtynyň baş sahypasynyň skrinşoty - 19/09/2018
Sungat we Durmuş

Diller · Saglyk · Sport · Syýasat

  Matematika we Bilim

Fizika · Himiýa · Informatika ·

Şahsyýetler

Alymlar · Serdarlar we Hanlar · Şahyrlar

  Tehnologiýa

Gurallar · Oba hojalygy · Senagat · Ykdysadyýet

Pelsepe we Taryh

Din · Edebiýat · Jemgyýet

  Geografiýa we Tebigat

Daglar · Derýalar · Döwletler · Materikler


Başga dildäki wikilerden
Islän makalaňyzy terjime ediň!

Makalanyň türkmençe adyny giriziň we:


Monteksýu
[[Image:|right|150px]]

18.01.1689 - 10.02.1755. Fransuz kazy, akyldar we syýasy filosof. Ol megerem iň köp güýçler aýrylygy teoriýasy üstündäki işleri üçin tanalýan bolsa gerek.

Monteskýu ilkinji pozitiwistlerden we sosilogiýa ylmynyň ilkinjilerinden hasaplanýar.

Monteskýu tarapyndan ýazylan "Kanunlaryň ruhy" atly kitaby 1751-nji ýylda Rim Papasy tarapyndan okalmagy gadagan edildi. Jon Lak bilen bilelikde Monteskýu güýçler üzňeligi düşünjesiniň pionerlerinden hasaplanýar. Dowamy...

Dogan Taslamalar

WikiSözlük
Türkmençe

VikiKaynak
Türkçe

WikiQuote
Türkmençe

WikiKitap
Türkmençe

Commons
Türkçe

Meta-Wiki
Türkçe

Wikinews
Iňlisçe

Wikiversity
Iňlisçe

Türki dillerdäki Wikipediýalar   (Umumy: 1,181,583)
Türkçe Gazakça Azerbaýjança Özbekçe Günorta Azerbaýjança Gyrgyzça Tatarça Başgyrtça Çuwaşça
313,009 222,143 137,442 129,279 99,333 79,754 80,299 43,486 41,346
Ýakutça Krym tatarça Türkmençe Uýgurça Gagauzça Garaçaý-balkarça Garagalpakça Tuvaça İnkubatorda
11,621 5,918 5,475 4,084 2,759 2,026 1,909 1,700 9.515 +
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.