Iň uly erkin maglumat çeşmesi
Wikipediýa hoş geldiňiz.
Häzirki makala sany: 5,414
 
Islendik tema boýunça maglumat gözläp we goşup bilersiňiz. Ýardam sahypasyndan kömek alyp, Garalamada tejribe geçirip bilersiňiz.

Gel, Taslama Goşul!täze · Mazmuny A-Z · Ýörelgeler · Ýolbaşçylyk saýlawy · Täze Sahypalar · Çaýhana


Saýlanan surat


Sungat we Durmuş

Diller · Saglyk · Sport · Syýasat

  Matematika we Bilim

Fizika · Himiýa · Informatika ·

Şahsyýetler

Alymlar · Serdarlar we Hanlar · Şahyrlar

  Tehnologiýa

Gurallar · Oba hojalygy · Senagat · Ykdysadyýet

Pelsepe we Taryh

Din · Edebiýat · Jemgyýet

  Geografiýa we Tebigat

Daglar · Derýalar · Döwletler · Materikler


Başga dildäki wikilerden
Islän makalaňyzy terjime ediň!

Makalanyň türkmençe adyny giriziň we:


Neptun

NeptunGün ulgamynyň Günden uzaklygy boýunça sekizinji uly we iň daş planetasy. Ol 1846-njy ýylda açylýar. Günden ortaça uzaklygy (orbitasynyň uly ýarym oky) 30,06m astronomik birligi ýa-da 4500 mln km. Orbitasynyň ekssentrisiteti 0,0086, Ekliptikanyň tekizligine ýapgytlygy 1o46,4′. Neptun orbita boýunça 5,4 km/sek ortaça tizlik bilen Günüň töwereginde 164,79 ýylda bir gezek aýlanýar. Neptun ýönekeý göze görünmeýär. Ol has ulaldylyp seredilende, ýaşylymtyl disk görnüşinde bolýar. Onuň diametri Ýeriň ekwatorial diametrinden 3,88 esse uly bolup, 49500 km-e deňdir. Onuň göwrümi Ýeriň göwrüminden 57 esse uly. Massasy Ýeriň 17,28 massasyna deň bolup, ortaça dykyzlygy 1,84 g/sm3-dyr. Dowamy...

Dogan Taslamalar

WikiSözlük
Türkmençe

VikiKaynak
Türkçe

WikiQuote
Türkmençe

WikiKitap
Türkmençe

Commons
Türkçe

Meta-Wiki
Türkçe

Wikinews
Iňlisçe

Wikiversity
Iňlisçe

Α B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.