เอเชียตะวันออก

เอเชียตะวันออกเป็นอนุภูมิภาคของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 6,640,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 15% ของพื้นที่ทั้งหมดของทวีปเอเชีย

เอเชียตะวันออก

东亚/東亞 (จีน)
東アジア (ญี่ปุ่น)
동아시아 (เกาหลี)
Дорнод Ази (มองโกเลีย)
อนุภูมิภาคของทวีปเอเชีย
รัฐ[note 1]
ดินแดนในภาวะพึ่งพิง
เมืองหลัก
พื้นที่[note 2]
  ทั้งหมด11,839,074 ตร.กม. (4,571,092 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2560)[note 3]
  ทั้งหมด1,641,908,531
  อันดับ2nd (World)
เขตเวลา
  • UTC+7 (มองโกเลีย)
  • UTC+8 (มองโกเลีย, จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน)
  • UTC+9 (ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เกาหลีเหนิอ)
ภาษา
  GDP(ปานกลาง)US$20.8 trillion
(2018 est.)[1]
เอเชียตะวันออก
ชื่อจีน
จีนตัวย่อ 东亚/东亚细亚
จีนตัวเต็ม 東亞/東亞細亞
ชื่อญี่ปุ่น
คะนะ ひがしアジア/とうあ
คีวจิไต 東亞細亞/東亞
ชินจิไต 東亜細亜(東アジア)/東亜
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล 동아시아/동아세아/동아
ฮันจา 東아시아/東亞細亞/東亞
ชื่อมองโกเลีย
มองโกเลีย Зүүн Ази
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢ
ชื่อรัสเซีย
รัสเซีย Восточная Азия
โรมัน Vostochnaja Azija
ชื่อทิเบต
ทิเบต ཨེ་ཤ་ཡ་ཤར་མ་
Uyghur name
Uyghur شەرقىي ئاسىي
ชื่อเวียดนาม
โกว๊กหงือ Đông Á

ประเทศซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีดังต่อไปนี้

ประเทศหรือภูมิภาคต่อไปนี้ บางครั้งก็ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออก ปัจจัยสำคัญที่สุดที่เป็นตัวกำหนดการจำแนกภูมิภาคดังกล่าวนี้คือ มุมมองทางด้านการเมืองที่แต่ละบุคคลมีต่อประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ เป็นหลัก

ประชากรมากกว่า 1,500 ล้านคน หรือประมาณ 40% ของของชาวเอเชียทั้งหมด หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อัตราความหนาแน่นของประชากรในเอเชียตะวันออกอยู่ที่ 230 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากรโลกถึง 5 เท่า

ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ได้รับอิทธิพลและเกี่ยวพันโยงในกับจีนอย่างมาก ตัวอย่างเช่น บรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกทั้งหมดได้เคยใช้ตัวอักษรจีนในบางช่วงของประวัติศาสตร์ ในบางภูมิภาคของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งมีระบบการเขียนหนังสือเกี่ยวโยงกันในทางประวัติศาสตร์นั้น บางครั้งจะได้รับการอ้างอิงถึงรวมกันเป็นกลุ่มว่า CJK (หรือ CLKV เมื่อรวมเวียดนามด้วย)

ประเทศ

ประเทศ ชื่อในภาษาท้องถิ่น พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เมืองหลวง
 จีน 中国 9,671,018 1,335,612,968 138 0.772 ปักกิ่ง
 ญี่ปุ่น 日本 377,944 127,470,000 337 0.960 โตเกียว
 มองโกเลีย Монгол Улс 1,564,116 2,736,800 2 0.727 อูลานบาตาร์
 เกาหลีเหนือ 북한 120,540 23,906,000 198 0.766 เปียงยาง
 เกาหลีใต้ 대한 100,140 50,062,000 500 0.937 โซล
ไต้หวัน 臺灣 36,191 23,119,772 639 0.943 ไทเป

ดินแดน

ดินแดน ชื่อในภาษาท้องถิ่น พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เมืองเอก
 มาเก๊า 澳門 29 561,200 18,662 0.909 -
 ฮ่องกง 香港 1,104 7,055,071 6,390 0.944 -

ภูมิภาคอื่น ๆ ของเอเชีย

ดูเพิ่ม

  • การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออก

อ้างอิง

  1. A state is a compulsory political organization with a centralized government that maintains a monopoly of the legitimate use of force within a certain geographical territory. The population on the Taiwan island and the Penghu islands is governed by an effective government to the exclusion of others, but the political status is dispute.
  2. The area figure is based on the combined areas of Greater China, Mongolia, North Korea, South Korea and Japan as listed at List of countries and dependencies by area.
  3. The population figure is the combined populations of Greater China, Mongolia, North Korea, South Korea, and Japan as listed at การคาดการณ์ประชากรโลก พ.ศ. 2560.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.