เลขาธิการสหประชาชาติ

เลขาธิการสหประชาชาติ เป็นหัวหน้าสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของสหประชาชาติ โดยตามกฎบัตรสหประชาชาติ การแต่งตั้งเลขาธิการสหประชาชาติจะต้องได้รับมติจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตามคำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จะเป็นฝ่ายเสนอตัวบุคคลที่มารับตำแหน่งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสูงสุดในองค์การสหประชาชาติ

เลขาธิการสหประชาชาติ
ตราประจำสหประชาชาติ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อังตอนียู กูแตรึช

ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ที่พำนักซัททอนเพลซ
วาระ5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งทรีฟ ลี
สถาปนา26 มิถุนายน พ.ศ. 2488
เว็บไซต์UN Secretary-General webpage

เลขาธิการสหประชาชาติจะดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี โดยจะดำรงตำแหน่งคนละหนึ่งหรือสองสมัย และตามธรรมเนียมแล้ว จะต้องไม่เป็นบุคคลจากประเทศสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคง นอกจากนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งคนต่อไปจะต้องมาจากประเทศนอกทวีปของเลขาธิการคนล่าสุด

ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแห่งสหประชาชาติคนปัจจุบันคือ อังตอนียู กูแตรึช อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส โดยเป็นเลขาธิการแห่งสหประชาชาติคนที่ 9

รายชื่อเลขาธิการสหประชาชาติ

#ภาพถ่ายเลขาธิการระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)ประเทศหมายเหตุอ้างอิง
1ทริกเวอ ลี
(Trygve Lie)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 -
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495
นอร์เวย์ลาออก
2ด๊าก ฮัมมาร์เฮิลด์
(Dag Hammarskjöld)
10 เมษายน พ.ศ. 2496 -
18 กันยายน พ.ศ. 2504
สวีเดนเสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่โรดีเชียเหนือ
(ปัจจุบันคือ ประเทศแซมเบีย)
3อู้ตั่น
(U Thant)
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2514
พม่าสละสิทธิ์หลังครบวาระที่สองด้วยเหตุผลส่วนตัว
4ควร์ท วัลท์ไฮม์
(Kurt Waldheim)
1 มกราคม พ.ศ. 2515 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2524
ออสเตรียจีนใช้สิทธิ์ยับยั้งการดำรงตำแหน่งสมัยที่สาม
5ฆาบิเอร์ เปเรซ เด กูเอยาร์
(Javier Pérez de Cuéllar)
1 มกราคม พ.ศ. 2525 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2534
เปรูปฏิเสธที่จะดำรงตำแหน่งต่อเป็นวาระที่สาม
6บุฏรุส บุฏรุส-ฆอลี
(Boutros Boutros-Ghali)
1 มกราคม พ.ศ. 2535 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2539
อียิปต์สหรัฐอเมริกาใช้สิทธิ์ยับยั้งการดำรงตำแหน่งสมัยที่สอง
7โคฟี แอนนัน
(Kofi Annan)
1 มกราคม พ.ศ. 2540 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
กานา
8พัน กี-มุน
(Ban Ki-moon)
1 มกราคม พ.ศ. 2550 -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เกาหลีใต้
9อังตอนียู กูแตรึช
(António Guterres)
1 มกราคม พ.ศ. 2560 - โปรตุเกส
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.