สัตว์มีแกนสันหลัง

สัตว์มีแกนสันหลัง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Chordata) คือสัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตา พวกมันจะมีแกนสันหลัง ใยประสาทส่วนหลังกลวง ช่องคอหอย หลอดเส้นประสาทกลวงส่วนหลัง และหางหลังทวารหนัก ในช่วงหนึ่งของวงจรชีวิต สัตว์มีแกนสันหลังเป็นพวกดิวเทอโรสโตม กล่าวคือในช่วงระยะตัวอ่อน ทวารหนักเกิดก่อนปาก และเป็นซีโลเมตที่มีสมมาตรด้านข้าง ในกรณีของสัตว์มีแกนสันหลังที่มีกระดูกสันหลัง แกนสันหลังจะถูกแทนที่โดยกระดูกสันหลังในช่วงเจริญเติบโต และพวกมันอาจจะมีปล้องตามร่างกาย

สัตว์มีแกนสันหลัง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่:
แคมเบรียนโฮโลซีน, 542–0Ma
ปลาพริสเทลล่า ซึ่งมองเห็นกระดูกสันหลัง.
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
Superphylum: Deuterostomia
ไฟลัม: Chordata
Haeckel, 1874
กลุ่มย่อย
 • Cephalochordata
 • Olfactores
  • Haikouella
  • Tunicata
  • Craniata
  • Myllokunmingiidae
  • Palaeospondylus
  • Zhongxiniscus
  • Tullimonstrum

ดูที่ text

ในอนุกรมวิธาน ตัวไฟลัมเองประกอบไปด้วยไฟลัมย่อยเวอร์เตบราตา (ซึ่งประกอบด้วย ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ทูนิคาตา (ซึ่งรวมทั้งซาล์ปและเพรียงหัวหอม) และเซฟาโลคอร์ดาตา ประกอบด้วยแหลนทะเล และยังรวมถึงบางกลุ่มที่สูญพันธุ์ไปแล้ว บางครั้งกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกจัดรวมอยู่กับกลุ่มสัตว์มีกระโหลกศีรษะ

สัตว์มีแกนสันหลังมีมากกว่า 65,000 สปีชีส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ กว่าครึ่งเป็นพวกปลากระดูกแข็ง วาฬและเหยี่ยวเพเรกริน สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเคลื่อนที่เร็วที่สุดตามลำดับ เป็นสัตว์มีแกนสันหลังเช่นเดียวกันกับมนุษย์ ซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์มีแกนสันหลังยุคแรกๆ มีอายุย้อนไปถึงในช่วงการระเบิดยุคแคมเบรียน

การแบ่งหมวดหมู่

 • ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata)
  • ไฟลัมย่อย Urochordata - Tunicates (3,000 สปีชีส์)
  • ไฟลัมย่อย Cephalochordata - Lancelets (30 สปีชีส์)
  • ไฟลัมย่อย Vertebrata (Vertebrates - animals with backbones; 57,739 สปีชีส์)
   • Infraphylum Agnatha (jawless vertebrates; 100+ สปีชีส์)
    • ชั้น Myxini or Hyperotreti (hagfish; 65 สปีชีส์)
    • ชั้น Conodonta (Conodonts)
    • ชั้น Hyperoartia (Lampreys)
    • ชั้น Cephalaspidomorphi (Paleozoic jawless fish)
    • ชั้น Pteraspidomorphi (Paleozoic jawless fish)
   • Infraphylum Gnathostomata (jawed vertebrates)
    • ชั้น Placodermi (Paleozoic armoured forms)
    • ชั้น Chondrichthyes (cartilaginous fish; 300+ สปีชีส์)
    • ชั้น Acanthodii (Paleozoic "spiny sharks")
    • Superclass Osteichthyes (bony fishes; 30,000+ สปีชีส์)
    • Superclass Tetrapoda (four-legged vertebrates; 18,000+ สปีชีส์)
     • ชั้น Amphibia (amphibians; 6,000 สปีชีส์)
     • Series Amniota (amniotic egg)
      • ชั้น Sauropsida - (reptiles; 8,225+ สปีชีส์)
      • ชั้น Aves (birds; 8,800-10,000 สปีชีส์)
      • ชั้น Synapsida (mammal-like "reptiles"; 4,500+ สปีชีส์)
      • ชั้น Mammalia (mammals; 5,800 สปีชีส์

แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิสปีชีส์ มีข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ:
Chordata
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.