สัตว์กินเนื้อ

สัตว์กินเนื้อ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Order Carnivora) จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หมายถึงสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลัก ไม่ว่าเนื้อสัตว์นั้นจะมาจากสัตว์ที่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้ว

สัตว์กินเนื้อ
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 40–0Ma
ปลายสมัยอีโอซีนถึงปัจจุบัน
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Mammalia
ชั้นฐาน: Eutheria
อันดับใหญ่: Laurasiatheria
อันดับ: Carnivora
Bowdich, 1821
วงศ์

สัตว์บางชนิดจำเป็นที่จะต้องกินเนื้อเพื่อความอยู่รอด อันเนื่องมาจากพันธุกรรม เราเรียกสัตว์ในกลุ่มนี้ว่า "true carnivore" (สัตว์กินเนื้อแท้) หรือ "obligate carnivores" (สัตว์กินเนื้อโดยบังคับ) สัตว์ในกลุ่มนี้อาจกินพืชผักหรืออาหารชนิดอื่นได้ แต่มันจะต้องกินเนื้อเพื่อเป็นแหล่งสารอาหารหลักของมัน กายวิภาคของสัตว์ในกลุ่มนี้ ทำให้มันไม่สามารถย่อยอาหารจำพวกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดจำแนก

 • อันดับสัตว์กินเนื้อ (CARNIVORA)
  • อันดับย่อย Feliformia ("คล้ายแมว")
   • วงศ์ †Stenoplesictidae
   • วงศ์ †Percrocutidae
   • วงศ์ †Nimravidae: (5–36 ล้านปีมาแล้ว)
   • วงศ์ Nandiniidae: African Palm Civet; 1 สปีชีส์ใน 1 สกุล
   • วงศ์ใหญ่ Feloidea
    • วงศ์ Prinonodontidae: Asiatic linsang; 2 สปีชีส์ใน 1 สกุล
    • วงศ์ †Barbourofelidae (6–18 ล้านปีมาแล้ว)
    • วงศ์ Felidae: แมว; 40 สปีชีส์ใน 14 สกุล
   • อันดับฐาน Viverroidea
    • วงศ์ Viverridae: ชะมด และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน; 35 สปีชีส์ใน 15 สกุล
    • วงศ์ใหญ่ Herpestoidea
     • วงศ์ Hyaenidae: ไฮยีนา และ อาร์ดวูล์ฟ (Aardwolf); หลาย สปีชีส์ใน 25 สกุล
     • วงศ์ Eupleridae : Malagasy carnivores; 8 สปีชีส์ใน 7 สกุล
     • วงศ์ Herpestidae: จำพวกพังพอน และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน; 33 สปีชีส์ใน 14 สกุล
  • อันดับย่อย Caniformia ("คล้ายสุนัข")
   • วงศ์ †Amphicyonidae: หมี-สุนัข (9–37 ล้านปีมาแล้ว)
   • วงศ์ Canidae: สุนัข และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน; 37 สปีชีส์ใน 10 สกุล
   • อันดับฐาน Arctoidea

ผังวิวัฒนาการ

   Carnivora   
Feliformia

Nimravidae
StenoplesictidaePercrocutidae
Nandiniidae

Prionodontidae
BarbourofelidaeFelidae


Viverridae
Hyaenidae
HerpestidaeEupleridae   Caniformia   

AmphicyonidaeCanidae


   Arctoidea   
   

Hemicyonidae†Ursidae
Pinnipedia

Enaliarctidae   

Phocidae   

OtariidaeOdobenidae

   Musteloidea   
   

Ailuridae   

Mephitidae   

ProcyonidaeMustelidae

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.