สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ

สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ (อังกฤษ: Queen 'Masenate Mohato Seeiso) เป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3แห่งเลโซโท และเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศเลโซโท

สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ

พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
พระราชอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท
ราชวงศ์ราชวงศ์โมเชช
รัชกาล18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ2 มิถุนายน พ.ศ. 2519
มาโพเตง, เลโซโท
พระราชบิดาเทกิโซ มอตโซเอเนง
พระราชมารดามาการาโบ มอตโซเอเนง
พระราชสวามีสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3
โอรส/ธิดาเจ้าหญิงซีนาตี เซโอโซแห่งเลโซโท
เจ้าหญิงมาซีเอโซ
เจ้าชายเลโรโทรี เซเอโซ

เสด็จพระราชสมภพ

สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ที่เมืองมาโพเตง จังหวัดเบเรอา พระองค์เป็นพระธิดาของเทกิโซ มอตโซเอเนงกับมาการาโบ มอตโซเอเนง แรกพระราชสมภพทรงพระนามว่า แอนนา คาราโบ มอตโซเอเนง

ประวัติด้านการศึกษา

ในปีพ.ศ. 2533 พระองค์ทรงเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติมาชาเบงในกรุงมาเชรู และศึกษาอยู่ที่นั่นจนกระทั่งปีพ.ศ. 2539 ในปีพ.ศ. 2540 พระองค์ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเลโซโท และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต[1]

อภิเษกสมรส

ในนเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2542 พระองค์ได้ทรงหมั้นกับสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 ทั้งสองพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกันเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ที่กรุงมาเชรู เมืองหลวงของประเทศเลโซโท[2] การอภิเษกสมรสครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเลโซโทที่พระมหากษัตริย์ได้อภิเษกสมรสกับสามัญชน[3]

พระราชกรณียากิจ

พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียากิจในฐานะ สมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท โดยทรงพระบรมราชินูปถัมภ์โคงการเรื่องโรคเอดส์ ไว้ในพระองค์ เรื่องพยาบาลและสถานเด็กกำพร้าในเลโซโท รวมถึงเด็กพิการ ทั้งนี้พระองค์มักจะเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระราชสวามีอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะปฏิบัติพระราชกรณียากิจในหรือนอกประเทศก็ตาม เช่น ป พ.ศ. 2549 พระองค์และพระราชสวามี สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทย ในฐานะพระราชอะคันตุกะร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชโอรส-พระราชธิดา

สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ และ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 มีพระราชโอรส-พระราชธิดาด้วยกัน 3 พระองค์
เจ้าหญิงซีนาตี เซโอโซแห่งเลโซโท (ประสูติ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2544)
เจ้าหญิงมาซีเอโซ (ประสูติ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547)
เจ้าชายเลโรโทรี เซเอโซ มกุฎราชกุมารแห่งเลโซโท(พระราชสมภพ 18 เมษายน พ.ศ. 2550)

อ้างอิง

ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ ถัดไป
สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท
สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท
(18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในตำแหน่ง
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.