สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. เป็นตัวแทนของประชาชน ที่เข้าไปทำหน้าที่ ออกกฎหมาย และตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา

ดูเพิ่ม

  • สภาผู้แทนราษฎรไทย
  • การยุบสภาผู้แทนราษฎร
  • การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
  • การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.