รายนามนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์

บทความนี้รวบรวมรายนามนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่การก่อตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาภายใต้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1848

รัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ (1980–2013)

ภาพ รายนาม
(เกิด-ตาย)
วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรี
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ จำนวนวัน ชื่อ พรรคร่วม
รืด ลึบเบิร์ส
Ruud Lubbers
(1939—2018)
4 พฤศจิกายน 1982 14 กรกฎาคม 1986 4309 พรรคเรียกร้องคริสเตียนประชาธิปไตย (CDA) 1982 ลึบเบิร์ส 1 CDAVVD
14 กรกฎาคม 1986 7 พฤศจิกายน 1989 1986 ลึบเบิร์ส 2 CDAVVD
7 พฤศจิกายน 1989 22 สิงหาคม 1994 1989 ลึบเบิร์ส 3 CDAPvdA
วิม โกก
Wim Kok
(1938—2018)
22 สิงหาคม 1994 3 สิงหาคม 1998 2891 พรรคแรงงาน (PvdA) 1994 โกก 1 PvdAVVDD66
3 สิงหาคม 1998 22 กรกฎาคม 2002 1998 โกก 2
ยัน เปเตอร์ บัลเกอเนนเดอ
Jan Peter Balkenende
(1956—)
22 กรกฎาคม 2002 27 พฤษภาคม 2003 3006 พรรคเรียกร้องคริสเตียนประชาธิปไตย (CDA) 2002 บัลเกอเนนเดอ 1 CDALPFVVD
27 พฤษภาคม 2003 7 กรกฎาคม 2006 2003 บัลเกอเนนเดอ 2 CDAVVDD66
7 กรกฎาคม 2006 22 กุมภาพันธ์ 2007 บัลเกอเนนเดอ 3 CDAVVD
22 กุมภาพันธ์ 2007 14 ตุลาคม 2010 2006 บัลเกอเนนเดอ 4 CDAPvdACU
มาร์ก รึตเตอ
Mark Rutte
(1967—)
14 ตุลาคม 2010 5 พฤศจิกายน 2012 3214 พรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย
(VVD)
2010 รึตเตอ 1 VVDCDA
5 พฤศจิกายน 2012 ปัจจุบัน 2012 รึตเตอ 2 VVDPvdA

รัชสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์ (2013–ปัจจุบัน)

      VVD

ภาพ รายนาม
(เกิด-ตาย)
วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรี
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ จำนวนวัน ชื่อ พรรคร่วม
มาร์ก รึตเตอ
Mark Rutte
(1967–)
14 ตุลาคม 2010 5 พฤศจิกายน 2012 3214 พรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย
(VVD)
2010 รึตเตอ 1 VVDCDA
5 พฤศจิกายน 2012 ปัจจุบัน 2012 รึตเตอ 2 VVDPvdA

ดูเพิ่ม

  • นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.