รายชื่อประเทศตามดัชนีการพัฒนามนุษย์

นี่คือ รายการประเทศทั้งหมดเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ ตามที่รวมอยู่ในรายงานการพัฒนามนุษย์ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รายงานฉบับล่าสุดออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 สำหรับการประเมินในปี พ.ศ. 2560[1]

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) เป็นการวัดความคาดหมายการคงชีพ การรู้หนังสือ การศึกษา มาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตสำหรับประเทศทั่วโลกเชิงเปรียบเทียบ โดยเป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับวัดความอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิภาพเด็ก นอกจากนี้ ดัชนียังใช้แยกแยะว่าประเทศนั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา และยังใช้วัดผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจต่อคุณภาพชีวิต มาห์บับ อุลฮัก นักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถาน และอมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย พัฒนาดัชนีดังกล่าวขึ้นในปี พ.ศ. 2533

อันดับในปี พ.ศ. 2561

  • = สูงขึ้น
  • = คงเดิม
  • = ต่ำลง

การพัฒนาสูงมาก

การพัฒนาสูง

การพัฒนาปานกลาง

การพัฒนาต่ำ

แอฟริกา

อเมริกาเหนือและหมู่เกาะแคริบเบียน

อเมริกาใต้

เอเชีย

ยุโรป

โอเชียเนีย

หมายเหตุ

  1. "Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update". HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. สืบค้นเมื่อ 14 September 2018.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.