ภาษามาซิโดเนีย

ภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษาราชการของประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย จัดอยู่ในภาษากลุ่มสลาวิก

มาซิโดเนีย
македонски - มาแกดันสกี
ประเทศที่มีการพูดนอร์ทมาซิโดเนีย แอลเบเนีย กรีซ เซอร์เบีย
จำนวนผู้พูดประมาณ 1.7 ล้านคน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
อินโด-ยูโรเปียน
  • สลาวิก
    • สลาวิกใต้
      • สลาวิกตะวันออกเฉียงใต้
        • มาซิโดเนีย
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการนอร์ทมาซิโดเนีย
รหัสภาษา
ISO 639-1mk
ISO 639-2mac (B)
mkd (T)
ISO 639-3mkd
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.