พ.ศ. 2479

พุทธศักราช 2479 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1936 (ตามการนับศักราชแบบเดิม พ.ศ. 2479 เริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน)

ศตวรรษ:
ปี:
1936 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2479
ปฏิทินเกรกอเรียน1936
MCMXXXVI
Ab urbe condita2689
ปฏิทินอาร์มีเนีย1385
ԹՎ ՌՅՁԵ
ปฏิทินอัสซีเรีย6686
ปฏิทินบาไฮ92–93
ปฏิทินเบงกอล1343
ปฏิทินเบอร์เบอร์2886
ปีในรัชกาลอังกฤษ25 Geo. 5  1 Edw. 8  1 Geo. 6
พุทธศักราช2480
ปฏิทินพม่า1298
ปฏิทินไบแซนไทน์7444–7445
ปฏิทินจีน乙亥(กุนธาตุไม้)
4632 หรือ 4572
     ถึง 
丙子年 (ชวดธาตุไฟ)
4633 หรือ 4573
ปฏิทินคอปติก1652–1653
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3102
ปฏิทินเอธิโอเปีย1928–1929
ปฏิทินฮีบรู5696–5697
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต1992–1993
 - ศกสมวัต1858–1859
 - กลียุค5037–5038
ปฏิทินโฮโลซีน11936
ปฏิทินอิกโบ936–937
ปฏิทินอิหร่าน1314–1315
ปฏิทินอิสลาม1354–1355
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชโชวะ 11
(昭和11年)
ปฏิทินจูเช25
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4269
ปฏิทินหมินกั๋วROC 25
民國25年

ผู้นำ

เหตุการณ์

วันเกิด

วันถึงแก่กรรม

รางวัลโนเบล

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.