พลตรี

พลตรี (อังกฤษ: Major general) เป็นยศของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพบก ที่ใช้กันในหลายประเทศ

พลตรี
อินทรธนูพลตรีไทย
ธงหมายยศพลตรีไทย
ประเทศ ไทย
สังกัตกองทัพบกไทย
ระดับยศยศสองดาว
การเทียบยศของ เนโทOF-7
สถาปนาพ.ศ. 2431
ยศที่สูงกว่าพลโท
ยศที่ต่ำกว่าพลจัตวา
ยศที่คล้างคลึง
ยศทหารที่พบทั่วไป
กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหาร พลทหาร

ในเครือจักรภพและสหรัฐอเมริกา ในกองพล พลตรีจะอยู่ใต้บังคับบัญชาของพลโท และอยู่ระดับสูงกว่ายศพลจัตวา ในบางประเทศรวมถึงยุโรปตะวันออก ถือว่ายศพลตรีคือยศต่ำที่สุดของนายพล ในประเทศขนาดเล็กเช่นเอสโตเนีย พลตรีถือเป็นยศที่สูงที่สุดในกองทัพ[1] ในสหราชอาณาจักร ยศพลตรี เทียบเท่ากับพลเรือตรีของกองทัพเรือและพลอากาศตรีของกองทัพอากาศ

ประเทศไทย

ภาพธงที่แสดงในที่นี้ เป็นธงตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522

อ้างอิง

  1. "Commander of the Defence Forces - Estonia". Headquarters of the Estonian Defence Forces. สืบค้นเมื่อ 15 May 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.