ปริมณฑล (ภูมิศาสตร์)

ปริมณฑล คือเมืองที่อยู่ล้อมรอบเขตเมืองที่พิจารณา หรือเมืองขนาดใหญ่ มักจะเป็นที่อยู่อาศัย หรือชุมชนเมืองที่มีความเชื่อมโยงอยู่กับนครหลวง[1]

อ้างอิง

ดูเพิ่ม

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.