ปฏิทินอาร์มีเนีย

ปฏิทินอาร์มีเนีย (Հին հայկական տոմար) เป็นปฏิทินดั้งเดิมของอาร์มีเนีย เป็นปฏิทินสุริยคติบนพื้นฐานของระบบปฏิทินอียิปต์โบราณ ในหนึ่งปีมี 365 วัน ไม่มีกฎปีอธิกสุรทิน

ปฏิทิน
ปฏิทินสากล เกรโกเรียน · ฮิจญ์เราะฮ์ · ISO · ปีสุริยคติ
ประเภทปฏิทิน
สุริยจันทรคติ · สุริยคติ · จันทรคติ

ปฏิทินอื่น ๆ อาร์มีเนีย · บาฮาอี · เบงกอล · พุทธ · จีน · คอปติก · เอธิโอเปีย · เจอร์แมนิก · ฮีบรู · ฮินดู · อินเดีย · อิหร่าน · ไอริช · ญี่ปุ่น · ชวา · เกาหลี · มายา · เนปาล · ทมิฬ · ไทย (จันทรคติ สุริยคติ) · ทิเบต · ตุรกี · เวียดนาม· โยรูบา · โซโรอัสเตอร์ · ฮิจญ์เราะหฺ
ประเภทปฏิทิน
จูเลียนต้นฉบับ · รูน

เดือนตามระบบปฏิทินอาร์มีเนีย

ในหนึ่งปีตามระบบปฏิทินอาร์มีเนียมี 12 เดือน คือ

1նաւասարդnawasardAvestan *nava sarəδa "ปีใหม่"
2հոռիhoṙiori "สอง"
3սահմիsahmisami "สาม"
4տրէtrēZoroastrian Tïr
5քաղոցkʿałocʿ"month of crops"; Zoroastrian Ameretat (the deity Ameretat was also considered a protector of plants)
6արացaracʿ
7մեհեկանmehekanIranian *mihrakān- ("festival of Mithra", from Zoroastrian Mitrō)
8արեգareg"sun month"; Zoroastrian Āvān
9ահեկանahekanIranian *āhrakān- "fire festival" from Zoroastrian Ātarō
10մարերիmareriAvestan maiδyaīrya "mid-year"; Zoroastrian Dīn
11մարգացmargacʿZoroastrian Vohūman
12հրոտիցhroticʿPahlavi *fravartakān "epagomenal days (days of the Fravashi)"; Zoroastrian Spendarmat̰
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.