ตราแผ่นดินของนอร์ทมาซิโดเนีย

ตราแผ่นดินของนอร์ทมาซิโดเนีย เริ่มใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

  1. โล่ เป็นรูป พวงมาลัย ข้าวสาลี ยาสูบ ต้นฝิ่น ริ้บบิ้นดอกไม้ ภูเขา แสงอาทิตย์ และทะเลสาบ
ตราแผ่นดินของมาซิโดเนีย
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐมาซิโดเนีย
เริ่มใช้16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
โล่พวงมาลัย ข้าวสาลี ยาสูบ ต้นฝิ่น ริบบิ้นดอกไม้ ภูเขา แสงอาทิตย์ และทะเลสาบ

ดูเพิ่ม

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.