ขั้วโลกเหนือ

ขั้วโลกเหนือ (อังกฤษ: North Pole) เป็นจุดที่ถือว่าอยู่ทางเหนือที่สุดของโลก

นิยามของขั้วโลกเหนือ

ขั้วโลกเหนือมีคำนิยามถึง 4 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะได้พิกัดที่แน่นอนของขั้วโลกเหนือที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม ขั้วโลกเหนือจะอยู่ในบริเวณของมหาสมุทรอาร์กติก ซึ่งต่างกับขั้วโลกใต้ ที่มีพิกัดอยู่บนพื้นทวีปแอนตาร์กติกา

  1. ขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์ (Geographical North Pole) หรือ "ขั้วโลกเหนือจริง" (True North) คือจุดเหนือสุดที่แกนการหมุนของโลก ตั้งฉากกับพื้นผิว
  2. ขั้วโลกเหนือแม่เหล็ก (Magnetic North Pole) 82.7°N 114.4°W / 82.7; -114.4[1]
  3. Geomagnetic North Pole 79.74°N 71.78°W / 79.74; -71.78[2]
  4. ขั้วโลกเหนือที่ไกลที่สุด (Northern Pole of Inaccessibility) คิดจุดในมหาสมุทรอาร์กติกที่ไกลจากชายฝั่งทุกแห่งมากที่สุด ซึ่งคือพิกัด 84°03′N 174°51′W

ขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์

ขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์ (Geographical North Pole) มีอีกชื่อว่า "ขั้วโลกเหนือจริง" (True North) โดยจะอยู่ที่ละติจูด 90 องศาเหนือ (90°N 0°W)

อ้างอิง

ดูเพิ่ม

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.