การสูญพันธุ์

การสูญพันธุ์ (อังกฤษ: Extinction) ในทางชีววิทยาและนิเวศวิทยา คือการสิ้นสุดของการดำรงอยู่ของสปีชีส์หรือของสิ่งมีชีวิต[1] ซึ่งทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง โดยทั่วไปแล้ว ถือว่าชั่วขณะของการสูญพันธุ์คือชั่วขณะความตายของสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายในสปีชีส์นั้น แม้ว่าความสามารถในการผสมพันธุ์และฟื้นตัวอาจจะสูญเสียไปแล้วก่อนหน้านั้นก็ตาม

รายชื่อสัตว์สูญพันธุ์

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. สัตว์ป่า 10 สปีชี่ส์ในโลก ที่อาจสูญพันธุ์ในอีก 10 ปี, วันที่สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559 จาก www.biodiversity.forest.go.th.
  2. ยุคของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์, วันที่สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559 จาก www.lesa.biz.

แหล่งข้อมูลอื่น

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.