กลางคืน

กลางคืน (อังกฤษ: Night) คือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นของวันใหม่ เวลากลางคืนตรงข้ามกับเวลากลางวันซึ่งรวมกันเป็น 24 ชั่วโมง ช่วงเวลามีความแตกต่างโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ฤดูกาล ละติจูด ลองติจูด และเขตเวลา

ผลกระทบจากเวลาต่อการดำรงชีวิต

สภาวะที่ปราศจากดวงอาทิตย์ส่องแสง ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของสิ่งมีชีวิตบนโลก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ทางรูปพรรณสัณฐาน และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต สัตว์บางประเภทหลับเวลากลางคืน สัตว์บางประเภทใช้ชีวิตเวลากลางคืน สิ่งมีชีวิตประเภทพืชก็มีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะที่ปราศจากแสงด้วยเช่นกัน

ดูเพิ่ม

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.