กรีก

กรีก (Greek) อาจหมายถึง

นอกจากนี้อาจหมายถึง

  • ประเทศกรีซ ประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป โดยเฉพาะในยุคโบราณ

ความหมายอื่น

  • กรีก (Grieg) นามสกุลของชาวนอร์เวย์หรือเดนมาร์ก
    • เอ็ดเวิร์ด กรีก (Edvard Grieg) คีตกวีชาวนอร์เวย์
  • กรีก (Greig) หรือ เกร็ก (Gregg) ชื่อหรือนามสกุลของชาวสกอตแลนด์ กร่อนมาจากชื่อ Gregory หรือ Gregor ซึ่งมาจากภาษากรีก "Γρηγόριος" (Grēgorios)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.