ไวรัสตับอักเสบซี

ไวรัสตับอักเสบซี (hepatitis C virus; HCV) เป็นไวรัสอาร์เอ็นเอสายเดี่ยวที่มีขนาดเล็ก (ขนาด 55–65 nm), มีเปลือกหุ้ม และเป็นประเภทพอซิทีฟเซนส์ เป็นส่วนหนึ่งของแฟมิลี Flaviviridae ไวรัสนี้เป็นต้นเหตุให้เกิด โรคตับอักเสบซี และมเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งตับ (เฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซีโนมา; HCC) และ มะเร็งน้ำเหลืองในมนุษย์

ไวรัสตับอักเสบซี
ภาพกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของ Hepacivirus C แยกบริสุทธิ์ได้จากการเพาะเลี้ยง แถบมาตรายาวเท่ากับ 50 นาโนเมตร
การจำแนกชนิดไวรัส
ไม่พบพันธุ์ (กรุณาคัดลอกจากหน้านี้ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ มาที่หน้านี้):
Missing taxonomy template
Hepacivirus
สปีชีส์: Hepacivirus C
ชื่อพ้อง

ไวรัสตับอักเสบ ซี

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.