ไมเคิล ฮอว์ทัน (นักวิทยาไวรัส)

ไมเคิล ฮอว์ทัน (Michael Houghton; เกิดปี 1949) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวบริเตนและผู้รับรางวัลโนเบล ฮอว์ทันร่วมกับกูยลิม ชู, จอร์จ คูโอ และ เดเนียล ดับเบิลยู. แบรดลีย์ ได้ร่วมกันค้นพบตับอักเสบซี ในปี 1989 เขายังมีส่วนร่วมในการร่วมค้นพบจีโนมของตับอักเสบดีในปี 1986 การค้นพบของไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ได้นำไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วในการสร้างรีเอเจนต์เชิงตรวจโรคเพื่อตรวจจับ HCV ในธนาคารเลือด ซึ่งได้นำไปสู่การลดความเสี่ยงของการติด HCV ผ่านการถ่ายเลือดลงจากหนึ่งในสามไปต่ำกว่าหนึ่งในสองล้าน มีการประมาณการว่าการตรวจด้วยแอนติบอดีนี้ช่วยป้องกันการติดเชื้อใหม่ 40,000 รายต่อปีในสหรัฐอเมริกา และอีกมากมายทั่วโลก

ไมเคิล ฮอว์ทัน
Michael Houghton
เกิดค.ศ. 1949 (อายุ 70–71 ปี)
สาขาจุลชีววิทยา
วิทยาไวรัส
สถาบันที่ทำงานมหาวัทยาลัยแอลเบอร์ทา
ชีรอนคอร์ปอเรชั่น
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอีสท์อังเกลีย (BSc)
คิงส์คอลจลอนดอน (PhD)
งานที่เป็นที่รู้จักตับอักเสบซี
ตับอักเสบดี
รางวัลที่ได้รับรางวัลคาร์ล แลนด์สไตเนอร์ เมมอเรียล (1992)
รางวัลรอเบิร์ท คอช (1993)
รางวัลวิลเลียม บีวมอนท์ (1994)
รางวัลเลสเคอร์ (2000)
รางวัลมูลนิธิแกร์ดเนอร์นานาชาติ (ยกเลิก)
รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ (2020)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.