เส้นเวลาการระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562–2563

บทความนี้เป็นลำดับเวลาและวิทยาการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งทำให้เกิดการระบาดทั่วใน พ.ศ. 2562–2563นครอู่ฮั่น ประเทศจีน และอาจไม่ครอบคลุมไปถึงการตอบสนองและมาตรการสำคัญซึ่งกำลังดำเนินอยู่ทั้งหมด

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.